top of page
Sök
  • Skribentens bildKlassiska Båtar

Årsmöte torsdagen den 17.6

Klassiska Båtars årsmöte hålls torsdag 17.6 kl 18.30 på föreningens gård, Skeppsbron 6, Lovisa.

Stadgeenliga ärenden:

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

2. Mötets laglighet och beslutförhet konstateras.

3. Val av två (2) protokolljusterare och, två (2) rösträknare samt godkännande av föredragningslistan för mötet.

4. Bokslut, årsberättelse och verksamhetsgranskarnas utlåtande presenteras.

5. Beslut fattas om fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och andra ansvarsskyldiga.

6. Verksamhetsplan, budget och medlemsavgift fastställs.

7. Val av styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen.

8. Val av en verksamhetsgranskare och dennes suppleant.

9. Övriga ärenden.

Alla medlemmar välkomna!

Styrelsen

0 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Kommentare


bottom of page