top of page
Sök
  • Skribentens bildKlassiska Båtar

Platser vid bryggan kan ännu sökas

Ett antal bryggplatser kan ansökas vid Klassiska Båtars brygga vid Skeppsbron i Lovisa. Bryggan är avsedd för klassiska segel-, motor- och roddbåtar. Båtens maximilängd kan vara ca 10 meter. Bryggplats förutsätter medlemskap i Klassiska Båtar.


Klassiska Båtarnas brygga vid Skeppsbron i Lovisa.

Småbåtsbryggan som ägs av Klassiska Båtar i Lovisa är en T-formad pontonbrygga med plats för ca 30 båtar. Båtplatser beviljas av Klassiska Båtars styrelse för en säsong i taget.


Båtplatsen kan användas när avgiften som har fastställts av styrelsen är betald. Båtägaren förväntas delta i föreningens seglingar och annan verksamhet.


Intresse för bryggplats skall anmälas senast 10.4 till adressen klaba.klave@gmail.com.


Anmälan för bryggplats skall innehålla

- sökandens namn, adress, telefonnummer och e-postadress

- båtens namn, längd och typ eller klass


Medlemskap i föreningen kan sökas här ->


Båt under 7 meter kostar 130 euro och båt över 7 meter kostar 180 euro per säsong.


Bojarna vid Klassiska Båtars brygga förnyas under våren före båtarnas ankomst. Närmare information om detta lämnas till dem som reserverat bryggplats.


Frågor kan riktas till hamnkaptenen Olli Vanne, olli.vanne@sulo.fi, 0400771412.

9 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comentários


bottom of page