top of page
Sök
  • Skribentens bildKlassiska Båtar

Dierk Kühn fortsätter som ordförande

Klassiska Båtars årsmöte 17.6 2021 återvalde Dierk Kühn som föreningens ordförande.

Till övriga medlemmar i styrelsen valdes Juhani Ahti, Svante Ahlroth, Magnus Johansson, Robert Laakso, Cosmo Mether, Fred Owren och Minna Strengell. Vid styrelsens konstituerande möte valdes Magnus Johansson till vice ordförande, Minna Strengell till sekreterare och Cosmo Mether till kassör. Juhani Ahti, som verkat som föreningens kassör i över 30 år, önskade lämna uppdraget men sköter räkenskaperna till slutet av detta år.

Bokslutet 2020 med ett underskott på 911,49 euro presenterades. Största enskilda utgifterna var föreningens nya båthustak, administrationskostnaderna (bankkostnader, kostnader för hemsidan), vattenavgifter och försäkringar. Bytet av försäkringsbolaget diskuterades (Fennia). Nya försäkringarna ger mer omfattande försäkringsvillkor samt en liten besparing för föreningen.

Årsberättelsen för år 2020 behandlades. Årsmötet hörde verksamhetsgranskaren Jens Sjöbloms utlåtande om verksamheten 2020, som han godkände 24.2.

Bokslutet godkändes och ansvarsfrihet beviljades styrelsen och andra ansvarsskyldiga.

Verksamhetsplanen för år 2021 gicks igenom. Budgeten för år 2021 är uppskattad till 6 130 euro. Största utgiften kommer att vara förlängningen av bryggan. Tillsvidare är kostnaderna 3 725 euro, men slutsumman kommer att närma sig 4 500 euro.

Beslöts att medlemsavgiften förblir 20 euro/person och anslutningsavgiften för nya medlemmar är fortfarande 25 euro.

Beslöts att satsa på marknadsföringen av bastuuthyrningen, försäljning av t-skjortor samt båtplatsernas effektiva marknadsföring osv.

6 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page