top of page
Sök
  • Skribentens bildKlassiska Båtar

Dierk Kühnfortsätter som ordförande

Dierk Kühn fortsätter som ordförande i Klassiska Båtar. Kühn fick förnyat förtroende vid föreningens årsmöte i söndags.


Också styrelsen i Klassiska Båtar återvaldes, med undantag för Juhani Ahti, som efter 28 år som kassör hade önskat att bli befriad från uppdraget i styrelsen. I stället för Ahti valde årsmötet Olli Vanne som ny medlem i styrelsen. Magnus Johansson (vice ordförande), Cosmo Mether (kassör), Minna Strengell (sekreterare), Svante Ahlroth, Robert Laakso och Fred Owren fick förnyat förtroende av årsmötet. Som verksamhetsgranskare återvalde årsmötet Jens Sjöblom, med Jan Holmberg som suppleant.


Årsmötet kunde blicka tillbaka på ett livligt år i föreningen. Seglingarna blev lyckade, med stort intresse för den öppna eskaderseglingen i juli, som samlade fler gästande gaster från allmänheten än tidigare, och rekordantalet kölbåtar i Small Ships' Race.


Föreningens brygga vid Skeppsbron renoverades och förlängdes för att möta det ökade intresset hos nya medlemmar med båtar. Också föreningens fastigheter vid Skeppsbron renoverades med talkokrafter. Årsmötets deltagare var nöjda med att styrelsen under året lyckades balansera föreningens budget betydligt, vilket var ett uppdrag från senaste årsmötet.


Också under kommande säsong blir seglingarna den mest synliga verksamheten, med midsommarsegling till Svartholm 18.6, eskadersegling öppen för allmänheten 9.7, Small Ships' Race 16.7, Saltkoppen 7.8, 14.8, 21.8 och 28.8 och säsongsavslutningen Öskaret 11.9.


Nya upprustningar av fastigheten har planerats. Årsmötet ålade styrelsen också att arbeta vidare med att marknadsföra och popularisera föreningens verksamhet och söka kontakter och samarbete med allmogeseglare, båtbyggare och intresserade i kustområdet.


Antti Muuronens medlemsinitiativ om publik- och motorbåtsevenemang ålade årsmötet styrelsen att bereda.


Årsmötet beslöt höja medlemsavgiften till 30 euro. Övriga avgifter fastställs av styrelsen.

2 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Commentaires


bottom of page