top of page

Klassiska Båtar i Lovisa rf grundades 1989.

Föreningen syfte är att värna om träbåtstraditionen i våra trakter, d v s sydkusten från Fredrikshamn till Helsingfors: att bevara, restaurera och segla med klassiska båtar av olika slag.

Centrum för våra aktiviteter är Skeppsbron i Lovisa.

Vi önskar all intresserade från när och fjärran välkomna i vår verksamhet som aktiv eller stödjande medlem.

Video om oss ->

Blog
bottom of page