Styrelsen 2021

Dierk Kühn, ordförande

Magnus Johansson, vice ordförande
Minna Strengell, sekr.

Svante Ahlroth

Juhani Ahti

Fred Owren

Cosmo Mether

Robert Laakso

Kontaktuppgifter

Klassiska Båtar rf.
Skeppsbron 6
07901 Lovisa
vice ordförande Magnus Johansson

tel. 0503205475

klaba.klave@gmail.com

FO-Nummer: 1602131-6