top of page

Styrelsen

Magnus Johansson, ordförande

Fred Owren, vice ordförande
Minna Strengell, sekreterare

Cosmo Mether, kassör

Svante Ahlroth, tävlingsledare

Minna Lahtinen

Dick Lindfors

Olli Vanne, hamnkapten
 

Kontaktuppgifter

Klassiska Båtar rf.
Skeppsbron 6
07901 Lovisa
Ordförande Magnus Johansson

tel. 0503205475

klaba.klave@gmail.com

FO-nummer: 1602131-6

Bank: FI97 4055 0012 1539 75

Dataskyddsansvariges kontaktuppgifter:
svante.e.ahlroth@gmail.com

 

toppseglet.png
bottom of page