Styrelsen 2021

Dierk Kühn, ordförande

Magnus Johansson, vice ordförande
Minna Strengell, sekreterare

Juhani Ahti, kassör

Svante Ahlroth, tävlingsledare

Robert Laakso

Cosmo Mether

Fred Owren
 

Kontaktuppgifter

Klassiska Båtar rf.
Skeppsbron 6
07901 Lovisa
vice ordförande Magnus Johansson

tel. 0503205475

klaba.klave@gmail.com

FO-nummer: 1602131-6

Bank: FI97 4055 0012 1539 75

Dataskyddsansvariges kontaktuppgifter:
robert.laakso@gmail.com