Sök
  • Klassiska Båtar

Årsmötet senareläggs

Klassiska Båtars årsmöte, som enligt stadgarna skall hållas i mars, senareläggs på grund av mötesrestriktioner under pågående epidemi.

Styrelsen tillönskar alla medlemmar styrka och gott humör i besvärliga tider.

0 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Dierk Kühn fortsätter som ordförande i Klassiska Båtar. Kühn fick förnyat förtroende vid föreningens årsmöte i söndags. Också styrelsen i Klassiska Båtar återvaldes, med undantag för Juhani Ahti, som